مقالات

حرز امام جواد (ع)

حرز امام جواد (ع)

حرز امام جواد (ع)

حرز امام جواد (ع) به دعایی گفته می شود که از سوی امام محمد تقی (ع) نقل شده است. همراه نمودن نسخه کبیر حرز امام جواد (ع) و یا خواندن نسخه صغیر آن باعث برکاتی در دفع بلا و محافظت از شخص می باشد.

متن دعای حرز امام جواد (ع) به دو صورت روایت شده است: یک نوع دعای صغیر می باشد که خواندنی است و در واقع همان حرز امام جواد می باشد که در مفاتیح از آن یاد شده است. در صورتی که می خواهید حرز امام جواد را در مفاتیح بخوانید، می توانید به باب پنجم مفاتیح الجنان، قسمت ذکر بخش احراز و ادعیه موجزه مراجعه کنید.

لازم به ذکر است که حرز صغیر شرایط خاصی ندار. هر چند که همراه نمودن آن با توجه به نظر برخی از کارشناسان دینی، مطلوب و مفید خواهد بود.

حرز امام جواد (ع) چه آدابی برای نوشتن دارد؟

حرز امام جواد باید در شرایط مخصوص نوشته شود. برخی از شرایط در روایات ذکر شده اند که در زمان نگارش آن، باید به یک به یک آن ها توجه شود. در غیر این صورت تاثیری برای شخص نخواهد داشت. در ادامه به صورت کامل این شرایط را شرح خواهیم داد. توجه داشته باشید که در صورت عدم نگارش صحیح، شخص همراه کننده حرز، از فواید حرز امام جواد (ع) به خوبی بهره مند نخواهد شد.

حرز امام جواد (ع)

آداب نگارش حرز امام جواد (ع) چیست؟

نوشتن بر روی پوست آهو

طریقه نوشتن حرز امام جواد (ع) باید بر اساس دستورات روایی که در بخش حرز امام جواد در کتاب مهج الدعوات آمده است انجام پذیرد. نوشتن بر روی پوست آهو یکی از مهم ترین شرط های نگارش حرز امام جواد  می باشد. اما برخی از کارشناسان دینی بر این باور هستند که می توان نگارش حرز امام جواد (ع) را بر روی کاغذ انجام داد.

عدم نگارش حرز امام جواد (ع) در زمان قمر در عقرب

قمر در عقرب به حالتی از قرار گرفتن اجرام آسمانی گفته می شود که معصومین (علیه السلام) توصیه هایی در مورد آن دارد. اختر شناسان قرن پنجم پیش از میلاد منطقه البروج را به دوازده قسم تقسیم نموده اند. این افراد هر برج را به نام جانوری نام گذاری نمودند. چرا که در آن برج با تجمیع ستارگان، آن برج به شکل یک جانور در می آمد.

در برج هشتم که ستارگان شبیه به عقرب می شوند، نام آن برج را عقرب نام گذاری کردند. هر زمان که قمر در برج و یا صورت عقرب قرار می گرفت، به آن حالت نجومی قمر در عقرب می گفتند.

انجام برخی از امور مانند مسافرت و ازدواج و… در این به شدت نهی شده است. مگر این که فرد عجله داشته باشد و از طریق صدقه و قربانی، خطرات احتمالی پیش رو را بر طرف کند.

سایر شرایط نگارش حرز امام جواد (ع)

از سایر شرایط نگارش حرز امام جواد (ع) می توانیم به رو به قبله بودن فرد نگارنده در زمان نوشتن حرز امام جواد اشاره کنیم. همین طور نقل شده است که باید نویسنده با وضو و در زمان کتابت، لباس سفید بر تن داشته باشد.

هر چند که در روایات مختلفی تاکید چندانی نشده است، اما انجام آن ها می تواند باعث تاثیر چشم گیری تر و بیش تر حرز امام جواد (ع) شود.

از این رو باید هر شرایطی که در روایات نقل شده آمده است، با دقت انجام پذیرد. لازم به ذکر است که سایر شرایط در صورتی که در روایات نقل شده باشد، باید انجام گیرد.

دعای مخصوص نقره حرز امام جواد (علیه السلام)

دعایی که درباره قاب نقره حرز امام جواد (علیه السلام) است که بر روی نقره استوانه ای شکل نوشته می شود. سپس حرز در داخل آن جای می گیرد. دعا به شرح زیر می باشد:

 • ﻳَﺎ ﻣَﺸْﻬُﻮﺭﺍً ﻓِﻲ ﺍﻟﺴّﻤَﻮَﺍﺕ ِ، ﻳَﺎ ﻣَﺸْﻬُﻮﺭﺍً ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭَﺿِﻴﻦ ،َ ﻳَﺎ ﻣَﺸْﻬُﻮﺭﺍً ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱡﱡﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ، ﺟَﻬَﺪَﺕِ ﺍﻟْﺠَﺒَﺎﺑِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻠُﻮﻙُ ﻋَﻠَﻲ ﺇِﻃْﻔَﺎﺀِ ﻧُﻮﺭِﻙَ ﻭَ ﺇِﺧْﻤَﺎﺩِ ﺫِﻛْﺮِﻙ َ، ﻓَﺄَﺑَﻲ ﺍﻟﻠﻪُ ﺇِﻟّﺎ ﺃَﻥْ ﻳُﺘِﻢﱠﱠ ﻧُﻮﺭَﻙَ ﻭَ ﻳَﺒُﻮﺡَ ﺑِﺬِﻛْﺮِﻙَ ﻭ َﻟَﻮ ﻛَﺮِﻩَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ

استفاده از حرز امام جواد (ع) چه شرایطی دارد؟

حرز امام جواد (علیه السلام) بر اساس روایات ذکر شده شرایطی دارد که باید پیش از استفاده از آن به درستی رعایت شود. در ادامه به شرح این شرایط خواهیم پرداخت:

 1. خواندن نماز حرز امام جواد (ع)

در باب آداب استفاده از حرز امام جواد باید دقت شود که شرایط حرز امام جواد (ع) به صورت کامل رعایت شود. یکی از این شرایط خواندن نماز حرز امام جواد (علیه السلام) می باشد که شرایط خاصی از جمله قمر در عقرب نبودن دارد. همین طور باید پس از خواندن این نماز، حرز اختصاص به شخص خواننده نماز (یا آن فردی که برای او نائب گرفته شده) پیدا می کند.

حرز امام جواد (ع)

شرایط استفاده از حرز امام جواد (ع)

طریق خواندن نماز حرز امام جواد (علیه السلام)

آداب نماز حرز امام جواد به شرح زیر می باشد:

این نماز به طور کلی از دو تا دو رکعت تشکیل شده است که هر رکعت از این 4 رکعت بعد از خواندن حمد باید موارد زیر با دقت خوانده شوند:

7 بار آیه الکرسی (آیه های 255، 256 و 257 سوره بقره)

7 بار آیه 18 سوره آل عمران (معروف به آیه شهدالله)

7 بار سوره شمس (سوره 91 قرآن کریم)

7 بار سوره لیل (سوره 92 قرآن کریم)

7 بار سوره توحید

لازم است بدانید که می توان برای نماز حرز نائب گرفت. اما بهتر است خود فرد این نماز را به جا بیاورد.

 1. بستن به بازوی راست

حرز امام جواد (ع) باید در داخل لوله ای از جنس نقره جای بگیرد و به بازوی راست شخص بسته شود.

بهتر است برای درک بهتر خواص کامل حرز امام جواد (علیه السلام) تا آن جایی که امکان دارد، به بازوی راست بسته شود  از آویزان نمودن آن به گردن جلوگیری شود.

80 تاثیر از همراه داشتن‌ حرز امام جواد (ع)

 1. همراهی قوی ترین و محبوب ترین موکلین اسماء الله از فرشتگان الهی با دارنده ی حرز
 2. کمک فرشتگان به صاحب حرز
 3. دور شدن اجنه ی کافر از صاحب حرز
 4. گشودن سحر بی میلی زنان به همسران
 5. دور شدن ابلیس و شیاطین و لشگریان او از دارنده ی حرز
 6. در امان ماندن از گناهان
 7. نرسیدن بدی ها و مناظر ناخوشایند
 8. دفع سحر و طلسم
 9. بخت گشایی
 10. خبر رسیدن از امور غیبی و القا ءالهامات به قلب دارنده ی حرز به گونه ای که از آسیب ها در امان بماند
 11. گشایش کار
 12. گشودن انواع سحر وابستگی مردان
 13. دفع چشم نظر
 14. برکت دخل روزی
 15. بی اثر شدن فعالیت اجنه
 16. قطع شدن چاره ی سحر کنندگان
 17. رهایی از ریخته شدن آبرو
 18. بی اثر شدن حیله و مکر دشمنان
 19. محافظت از آسیب جانی دشمنان
 20. بسته شدن زبان دشمنان هنگام برخورد با فردی که حرز دارد.
 21. بر گشتن ضرر و آسیب به کسانی که خواستار ضربه زدن به دارنده ی حرز می باشند
 22. کسب عزت و احترام
 23. مراقبت موکلین حرز از آبرو و عزت فرد
 24. عدم توفیق دشمنان بر تخریب شخصیت و مکر کردن
 25. مراقبت از انواع بیماری ها
 26. در امان ماندن از سرزنش مردم
 27. پیروز شدن بر دشمنان
 28. بی اثر شدن تلاش شیاطین و اجنه و دشمنان
 29. از بین رفتن ترس و وحشت از تنهایی
 30. در امان ماندن از تحقیر و آزار زبانی دیگران
 31. از بین رفتن هر نوع ترس
 32. دور شدن از هر چیزی که مکروه می باشد
 33. اگر این حرز با کسی باشد و دشمنان او به اندازه ی سربازان روم و ترک باشد، با توکل بر خداوند پیروزی با او خواهد بود.
 34. رهایی از فقر و فاقه
 35. محفوظ ماندن آبرو از هر گزندی
 36. حاجت روا شدن
 37. بسته شدن زبان بدگویان
 38. برآورده شدن حاجات توسط کسانی که تصورش ممکن نیست
 39. دفع اجنه مردو زن
 40. در امان ماندن از حمله ی حیوانات
 41. در امان بودن از سقوط از ارتفاع
 42. در امان بودن از تهمت و افترای دیگران
 43. کوچک شدن سختی ها و مشکلات
 44. عزیز شدن نزد دوستان
 45. تسهیل در آموزش.
 46. افزایش دیدن خواب و رویای صادقانه
 47. تسهیل در ازدواج و پیدا شدن کُقو مناسب
 48. آسان شدن آموزش و تربیت
 49. دفع غول و غولچه
 50. نرسیدن ظلم و فساد به صاحب حرز
 51. دفع خیانت به صاحب حرز
 52. در امان بودن از هتک حرمت
 53. به رحم آمدن دل ظالمان و مدیران
 54. تهدید نشدن اقتدار و بزرگی فرد
 55. در امان بودن از کشته شدن دفن
 56. در امان ماندن از انتقام دشمنان
 57. در امان بودن از مسخ و تغییر خلقت
 58. رهایی از بیماری
 59. مورد مهربانی و شفقت و عشق واقع شدن دارنده ی حرز
 60. در امان ماندن از پیسی و جذام
 61. نرسیدن خطر تشنگی به فرد
 62. در امان ماندن از وسوسه در نقص دین
 63. محتاج نشدن به کمک غیر خدا
 64. توانمند شدن و افزایش قدرت بدنی و روحی
 65. افتادن ترس دارنده حرز در دل ستمگران
 66. رو شدن دست سارق و دزد
 67. در امان ماندن از سوختن و آتش گرفتن
 68. رو شدن دست دزد و بازگشت اموال سرقتی
 69. تقویت روابط خانوادگی زن و شوهر و فرزندان
 70. جذب افراد نیکوکار و صالح
 71. دفع افراد شرور و بد از زندگی روزانه
 72. در امان ماندن از مرگ بد و ناگهانی
 73. خاشع شدن همگان نزد دارنده ی حرز
 74. کمک به دارنده ی حرز در بالا رفتن از پله های موفقیت کاری و شغلی
 75. در امان ماندن از کوری
 76. لذت بخش شدن عبادت و سحرخیزی
 77. رسیدن به حاجت ها و شدنِ آنچه که آرزو دارد
 78. به دست آوردن هر امر مُباح و مشروع
 79. رو شدن دست کسانی که پشت سر دارنده ی حرز بدگوئی و غیبت کردند
 80. افتادن محبت فرد دارنده ی حرز در دل همسر و فرزندان
حرز امام جواد (ع)

فواید و تاثیرات حرز امام جواد (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *